تامین احتیاجات واحدهای صنعتی که شامل ماشین آلات ، تجهیزات و یا مواد اولیه مصرفی آنها می باشد ، نیازمند دانش فنی مورد نیاز است و لذا یکی از مشکلاتی که همواره فراروی صنایع کشورمان در تامین احتیاجات آنها وجود داشته این بوده است که :
- شرکت های تجاری که تامین احتیاجات صنایع را انجام می دهند ، اطلاعات کاملی از مهندسی و امور فنی ندارند . از اینرو درک کامل نیازهای صنایع عموما برای این شرکت ها با محدودیت همراه است
- سطح اطلاعات تجاری و مالی به خصوص در تجارت خارجی نزد شرکت های مهندسی عموما ناکافی است و به همین دلیل این شرکت ها در امور مربوطه مشکلاتی را برای مشتریان بوجود می آورند
از اینرو گروه بازرگانی و مهندسی آترین صنعت پایا با تلفیق علوم و تکنینکهای مهندسی و مهارت های تجربی بازرگانی ، امکاناتی را بوجود آورده است که تحت آن با درک مطلوب نیازهای اساسی مشتریان ، تامین نیاز آنها را با کیفیت ، سرعت و قیمت های کاملا رقابتی انجام می دهد.