مواد معدنی

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با آنالیز و کیفیت مهندسی شده

پودر فلدسپات میکرونیزه تولیدی این شرکت در مقایسه با سایر پودرهای مشابه تولیدی کشور ، از مزیت بالا بودن درصد K2O و پایین بودن درصد Fe2O3 برخوردار بوده و لذا آنرا مناسب برای استفاده در بسیاری از صنایع کاشی ، سرامیک و چینی آلات بهداشتی نموده است.
در حال حاضر هر چند تولید کنندگان مشابه متعددی در سطح کشور فعالیت می نمایند ، لیکن فلدسپات تولیدی این شرکت مشابه تولید داخل نداشته و نیاز کشور به گرید فوق از خارج تامین می گردد.
ذیلا نمونه ای از آنالیز فلدسپات تولیدی شرکت نشان داده شده است.

 • 70.89%
  SiO2
 • 16.85%
  Al2O3
 • 0.12%
  Fe2O3
 • 0.13%
  CaO
 • 0.86%
  Na2O
 • 10.68%
  K2O