مواد معدنی

تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع با آنالیز و کیفیت مهندسی شده

این واحد صنعتی در استان مازندران قرار داشته و تولید سنگ آهن دانه بندی شده را انجام میدهد.
معدن سنگ آهن نیز متعلق به شرکت است.
معروفترین کانی های سنگ آهن، ترکیبات اکسیدی بویژه مگنتیت ( Fe 3O 4 )و هماتیت ( Fe 2 O 3) می باشند که در رنگ خاکستری تا زرد و قرمز متغیر می باشد. کانی های عمومی دیگر مانند گوتیت و لیمونیت و کربناته مانند FeCO3 می باشند.
سنگ‌های آهن از نقطه ‌نظر ساختار و ترکیب شیمیایی متفاوت و متنوع هستند. نظر به اینکه کوره‌های تولید آهن و فولاد، حداکثر بازده را با ترکیب ثابت مواد اولیه می‌توانند داشته باشند لذا ضروری است که انواع مختلف سنگ‌های آهن تامین شده و نیز مواد جنبی به‌گونه‌ای وارد کوره شوند که خوراک از خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی ثابت برخوردار باشد.
سنگ آهن تولیدی شده این شرکت از نوع هماتیت با عیار 55 تا 58 درصد و دانه بندی 10 – 0 می باشد .