بازرگانی داخلی و خارجی

تخصص ما تلفیق علوم مهندسی و مهارت های بازرگانی خارجی به منظور تامین دانش فنی مورد نیاز برای تامین احتیاجات تخصصی صنایع است

یکی از معضلات مهم صنایع و همچنین سرمایهگذارانی که قصد ایجاد واحدهای کسب و کاری (مانند کارخانجات، مراکز تفریحی و گردشگری، مراکز تجاری و...) را دارند ، فقدان شرکتهای تخصصی است که توان و قابلیت منبع یابی ، ارزیابی و تحلیل کیفی ، انتخاب ، خرید ، انتقال به محل احتیاجات تخصصی ایشان را دارا بوده و خدمات پس از فروش مطلوب را نیز تعهد نمایند .
در حال حاضر بخش عمده فعالان این عرصه یا شرکت های تجاری می باشند که اطلاعات کاملی از مهندسی و امور فنی ندارند و یا شرکت های مهندسی هستند که سطح اطلاعات تجاری و مالی آنها به خصوص در تجارت خارجی ناکافی است و به همین دلیل این شرکت ها در امور مربوطه مشکلاتی را برای مشتریان بوجود می آورند.
از این حیث گروه بازرگانی و مهندسی آترین صنعت پایا با تلفیق علوم و تکنینکهای مهندسی و مهارت های تجربی بازرگانی ، امکاناتی را بوجود آورده است که تحت آن با درک مطلوب نیازهای اساسی مشتریان ، تامین نیاز آنها را که شامل موارد زیر می باشد :
- انتخاب تکنولوژی و دانش فنی و تأمین آن از کشورهای مختلف جهان
- منبعیابی، شناخت، ارزیابی فنی و اقتصادی، انتخاب، خرید و انتقال ماشینآلات به کشور و نصب و راهاندازی آن
- ساخت داخل آن دسته از ماشینآلات که امکان آن وجود داشته و تلفیق آن با ماشینآلات وارداتی برای کسب بهترین نتیجه و رعایت مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت
با کیفیت ، سرعت و قیمت های کاملا رقابتی از اقصی نقاط جهان تامین می نماید.