طراحی،مهندسی و ساخت

 

بهینه سازی هزینه پروژه های اقتصادی از طریق اجرای طراحی و مهندسی مطلوب پروژه

توجه به اهمیت موضوع طراحی مهندسی در تمامی پروژه ها، استفاده از طراحی های کاربردی، بهینه و قابل اجرا، با توجه به شرایط تحریم های جدید کشورمان، از ملزومات هر پروژه صنعتی بشمار می آید.
در مورد گروه صنعتی بازرگانی آترین صنعت پایا، هر چند محوریت فعالیت آن روی تأمین ماشین آلات و تجهیزات خطوط مختلف تولیدی قرار دارد ، لیکن در این میان ضرورت ساخت داخل بخشی از ماشین آلات به منظور:

- رعایت مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت
- بهینه سازی قیمت و هزینه ها
- استفاده از امکانات ساخت داخل

بوجود می آید . از اینرو این شرکت طراحی، مهندسی و ساخت داخل آن قسمت از ماشین آلات که ضرورت ساخت داخل وجود دارد را انجام داده و در نهایت با مدیریت کل پروسه تأمین، گارانتی و حسن عملکرد خط تولید را از طریق سازنده خارجی و یا راساً انجام می دهد.
ضمانت خدمات پس از فروش خطوط تولید فیزیکی دیگر از مسئولیت های واحد طراحی مهندسی و ساخت این شرکت محسوب می گردد.