بازرگانی داخلی و خارجی

تخصص ما تلفیق علوم مهندسی و مهارت های بازرگانی خارجی به منظور تامین دانش فنی مورد نیاز برای تامین احتیاجات تخصصی صنایع است

واردات - صادرات

گروه صنعتی بازرگانی آترین با برخورداری از شرکای تجاری مختلف در برخی از کشورهای جهان و نیز برخورداری از کادر مجرب مهندسی و بازرگانی، ارائه خدمات زیر را به مشتریان خود انجام می دهد.

تأمین نیاز صنایع از بازارهای داخلی و خارجی

گروه صنعتی بازرگانی آترین یکی از معظلات مهم سرمایه گذارانی که قصد ایجاد واحدهای کسب و کار (کارخانجات، مراکز تفریحی و گردشگری، مراکز تجاری و...) را دارند و...